Foglalkoztatás

A Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás idén is az egyik legfontosabb feladatának tartja a Nemzeti Közfoglalkoztatási Programban való részvételt. Foglalkoztatóként- a lehetőségek figyelembe vételével- mind több pályázati lehetőséggel kíván élni, elősegítve ezzel a többszörösen hátrányos helyzetű munkanélküliek legális foglalkoztatását.

A Baranya Megyei Munkaügyi Központtal együttműködve 20 százalék önerővel, 80 százalékos támogatással több mint 20 településen 94 fő közfoglalkoztatását szervezi a társulás. Ez napi 6 órai munkával számolva 53.800 forint/hó bért jelent egy fő részére. A foglalkoztatás időtartama 2 hónap/fő. Ez a létszám sajnos kevesebb, mint az előző években.

A munka jellege a települési önkormányzatok területén kommunális feladatok ellátása, amely utak és szegélyeik tisztán tartását, árkok, vízelvezetők karbantartását, fűnyírást, temetők, kegyeleti helyek rendezését, parkok gondozását, intézményekben való kisebb karbantartásokat jelent, de dolgoznak a házi gondozásban, az idős, beteg embereknek való segítségnyújtásban is.

A kistérség területén a közfoglalkoztatásnak, illetve a programoknak több haszonélvezője is van. A közvetlen haszonélvezői a hátrányos helyzetű, tartós munkanélküliek  és családjaik, akiknek nemcsak megélhetését segíti a program, hanem önbecsülésükhöz is hozzájárul, hogy újra a társadalom hasznos tagjainak érezhessék magukat. A programok közvetett haszonélvezője pedig a kistérségben élő lakosság, hiszen a rendezett közterület, a tisztább lakókörnyezet mindenki közérzetét javítja.

A Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás abban reménykedik, hogy a 2011-ben sikeres „Parlagfű elleni védelem” programot idén is meghirdeti a Nemzetgazdasági Minisztérium központi közmunka-program keretében. A pályázat újbóli kiírása lehetőséget nyújtana arra, hogy a települési önkormányzatok újabb munkalehetőséget biztosítsanak a tartós munkanélkülieknek.