A társulás bemutatása

A Pécsi Többcélú Agglomerációs Társuláshoz valamennyi a statisztikai kistérséghez tartozó önkormányzat, szám szerint 39 település csatlakozott. A kistérség területe 471 km2, a megye területének 12,88 %-a. A kistérség összlakossága 182.600 fő, ebből 85 %-a él Pécs városában. A kistérség településszerkezetére jellemző, hogy monocentrikus, Pécs dominanciája egyértelmű a térségben, hiszen nem csupán a kistérség, hanem a megye és a régió egyik centruma is. A kistérség Pécs városát kiemelve, alapvetően aprófalvas terület. A települések lakosságszámát tekintve 1 település 4000 fő feletti, 1 település 2000 fő feletti, 6 település 1000 fő feletti, 30 település 1000 fő alatti, melyből 7 település 100 fő alatti lakosságszámmal rendelkezik. A települések közül 6 zsáktelepülésünk van.

A közigazgatási feladatok ellátását a kistérségben 7 önálló jegyzőség, és 12 körjegyzőség végzi. A közoktatási intézmények száma a kistérségben Pécs városával együtt, általános iskolák: 33, óvodák száma:31. Pécs városa nélkül a kistérségben intézményfenntartó társulásban működik 9 általános iskola és óvoda, önálló intézményként 1 általános iskola és 2 óvoda működik.

Mindezekből az adatokból látható, hogy a kistérség összképe nagyon sajátos, meghatározó Pécs nagyváros szerepe, de jelen vannak a leszakadó kistelepülések is jelentős számmal. A kistérség a megyében az egyetlen nem hátrányos helyzetű kistérség, amely a pályázati lehetőségeinket korlátozza. Pécs város szerepe a kistérségi munkában meghatározó, az együttműködést nagyon jónak, példaértékűnek tartjuk, mind a város vezetőivel, mind az önkormányzati alkalmazottak vonatkozásában. Pl. nem a székhely település polgármestere az elnöke a kistérségnek, mert nem úgy gondolta, hogy a kistérségből egy települési önkormányzat polgármestere kerüljön inkább megválasztásra. Szavazatoknál a mérleg nyelvét képezhetné, de ezzel még sohasem élt vissza a polgármester úr, mindig a kistérség véleményi többségéhez adta a szavazatát. Nagyon sok szakmai segítséget kapunk a Polgármesteri Hivatal dolgozóitól, napi munkakapcsolat alakult ki több főosztály munkatársaival, mint pl. a Művelődési, Közoktatási és Sport Főosztály vezetőivel, dolgozóival, a Népjóléti Főosztály vezetőjével és dolgozóival is.