ÁLHUBÁL Kft.

Az ÁLHUBÁL Állati Hulladék Begyűjtő és Átrakó Állomás Nonprofit Kft. feladata a kővágószőlősi állati hulladék begyűjtő állomás működtetése, biztosítva ezzel az önkormányzatok, a lakosság, az állattartók (őstermelők, kisgazdaságok, nagyüzemek), a húsüzemek, és az élelmiszer-kereskedelmi üzletek számára az állati hulladékok környezetterhelést mérséklő, korszerű elhelyezését. Az átrakó állomás működtetésével a vállalkozás megoldja az odaszállított tetemek higiénikus, előírásoknak megfelelő tárolását és megsemmisítésére történő elszállítását.

Előzmények

A Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program keretében, 2005 májusában a KIOP 1.2.0.F megnevezésű, állati hulladékok kezelésére vonatkozó pályázati kiírásra a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás projektet nyújtott be, „Állati hulladék begyűjtő rendszer a Pécsi Kistérség területén” elnevezéssel, amelynek eredményeként 253.365 000 Ft összeget nyert el.

A beruházás célja, az állati hulladékok szervezett összegyűjtésével és tárolásával, az egészségügyi és környezetvédelmi szempontoknak megfelelő kistérségi rendszer kialakítása volt. Ezen kívül a településeken keletkező, önkormányzati felelősségi körbe tartozó, állati hulladékok ártalmatlanításával kapcsolatos feladatok ellátása, melynek eredményeképpen csökken a környezeti és egészségügyi kockázat és megvalósul a hulladékok kezelési szabályainak betartása.

Ennek keretében felszámolásra kerültek a Pécsi, illetve Szigetvári Kistérségben található dögkutak, illetve egy üzemviteli épület került megépítésre Kővágószőlős külterületén, amely alkalmas az állati tetemek szabályszerű gyűjtésére és mélyhűtött, átmeneti tárolására.