ÁLHUBÁL Kft.

Az ÁLHUBÁL Állati Hulladék Begyűjtő és Átrakó Állomás Nonprofit Kft. feladata a kővágószőlősi állati hulladék begyűjtő állomás működtetése, biztosítva ezzel az önkormányzatok, a lakosság, az állattartók (őstermelők, kisgazdaságok, nagyüzemek), a húsüzemek, és az élelmiszer-kereskedelmi üzletek számára az állati hulladékok környezetterhelést mérséklő, korszerű elhelyezését. Az átrakó állomás működtetésével a vállalkozás megoldja az odaszállított tetemek higiénikus, előírásoknak megfelelő tárolását és megsemmisítésére történő elszállítását.

Előzmények

A Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program keretében, 2005 májusában a KIOP 1.2.0.F megnevezésű, állati hulladékok kezelésére vonatkozó pályázati kiírásra a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás projektet nyújtott be, „Állati hulladék begyűjtő rendszer a Pécsi Kistérség területén” elnevezéssel, amelynek eredményeként 253.365 000 Ft összeget nyert el.

A beruházás célja, az állati hulladékok szervezett összegyűjtésével és tárolásával, az egészségügyi és környezetvédelmi szempontoknak megfelelő kistérségi rendszer kialakítása volt. Ezen kívül a településeken keletkező, önkormányzati felelősségi körbe tartozó, állati hulladékok ártalmatlanításával kapcsolatos feladatok ellátása, melynek eredményeképpen csökken a környezeti és egészségügyi kockázat és megvalósul a hulladékok kezelési szabályainak betartása.

Ennek keretében felszámolásra kerültek a Pécsi, illetve Szigetvári Kistérségben található dögkutak, illetve egy üzemviteli épület került megépítésre Kővágószőlős külterületén, amely alkalmas az állati tetemek szabályszerű gyűjtésére és mélyhűtött, átmeneti tárolására.

2013. III. negyedéves beszámoló

2013. I. féléves beszámoló

2013. I. negyedéves beszámoló

2012 éves beszámoló

2011 éves beszámoló