Szervezeti felépítése

A Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás szervezeti felépítése:

 

Társulási Tanács

Elnök

Elnökség

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Jegyzői Kollégium

Munkaszervezet

 

A Társulási Tanács a legfőbb döntéshozó szerv, tagjait a 42 települési önkormányzat polgármestere alkotja. Valamennyi polgármestert a település méretétől függetlenül 1 szavazat illet meg. A Tanács a munkáját az éves munkaterv alapján végzi, általában havi rendszerességgel ülésezik, működését a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg. Döntéshozatalára jellemző, a kettős többség, amely azt jelenti, hogy a határozatképesség, az egyszerű és minősített többség meghatározásában a szavazatszámon kívül figyelembe veszi, hogy a leadott szavazatok a kistérséghez tartozó települések összlakosságának mekkora arányát képviselik. (Pécs M.J.Város jelenléte a határozatképesség függvénye.)

A Társulás Elnökének szerepét jelenleg Bogád község polgármestere látja el. A Társulás Elnöke képviseli a társulást, kötelezettséget vállal, kapcsolatot épít, koordinálja az elnökség, a bizottságok, a tanács munkáját. Napi kapcsolatot tart a munkaszervezettel.

A Társulás Elnöksége 9 fős, valamennyi mikrokörzet képvisel egy tag. Az Elnökség elsősorban Társulási Tanács döntéselőkészítő, valamint végrehajtó szerepét tölti be, segíti az Elnök feladatainak végrehajtását.

A Társulási Tanács Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága a döntéshozatal szakmai megalapozottságát segíti elő és  szélesebb körű társadalmi bázisra támaszkodik, munkájukban szakértők vesznek részt.

A Jegyzői Kollégium a térségi közszolgáltatási feladatok ellátása szervezeti rendszerének, a megvalósítás jogi kereteinek meghatározásában vesz részt.

A Társulási Tanács Munkaszervezeti feladatait Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el. Előkészíti és végrehajtja a Társulás és szervei döntéseit, szakmai segítséget nyújt szervezeteinek munkájához, illetve gondoskodik a fejlesztési programokban meghatározott célok és feladatok teljesüléséről.A munkaszervezet Pécs, Széchenyi tér 1. szám alatt végzi tevékenységét Pécs M.J.Város tulajdonában lévő épületben.

A Társulás működését a fent leírt szervezeti struktúrában, szabályozottan és az elkészült fejlesztési tervek alapján végzi.

A Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás az alábbi programokat dolgozta ki:

– Komplex Fejlesztési Program

– Turisztikai koncepció

– Közoktatási Intézkedési Terv

– Útállapot felmérés

– Kulturális Koncepció

– Marketing Terv

– Szociális Intézkedési Terv

– Közoktatási Intézményfejlesztési Terv