Gazdálkodás

 

Kistérségi társuláshoz tartozó önkormányzatok ellenőrzési programja

2011. évi

1. A gazdálkodás  szabályozottsága

 • Az alapító okirat tartalma,
 • a Szervezeti és Működési Szabályzat és mellékleteinek előírásai,
 • az önkormányzat szervezeti felépítése és feladat struktúrája
 • a törvényi előírások szerinti szabályzatok léte, időszerűsége
 • a FEUVE kiépítettsége és működése
 • az ellenőrzési nyomvonalak kialakítása, áttekinthetősége

2. Beszámoló

2.1 Az előirányzat és a módosítások elemzése

 • az előirányzat módosítás gyakorisága, mértéke, okai,
 • az eredeti, a módosított előirányzat és teljesítésük elemzése.

2.2 A bevételek elemzése

 •  saját bevételek alakulása, növelésükre tett intézkedések (pályázatok, vagyonhasznosítás),
 •  támogatások igénylésének helyessége, rendeltetésszerű felhasználása, elszámolásuk szabályossága,
 •  átvett pénzeszközökkel való gazdálkodás, különös tekintettel a társulási formában ellátott feladatok finanszírozására és elszámolására.

2.3 A kiadások elemzése

 • a kötelezettségvállalások megalapozottsága, előirányzattal való összhangja, nyilvántartása,
 • a költség nemek alakulása, arányai,
  • a létszám és bérgazdálkodás, különös tekintettel a besorolások helyességére, az alapilletmények, munkáltatói döntésű illetmények, egyéb juttatások alakulására,
  • a rezsi költségek alakulása,
  • takarékossági intézkedések,
  • üzemeltetésre átadott eszközök szerződései, nyilvántartásuk.

3. A mérleg adatainak leltárral történő alátámasztása

 • befektetett eszközök nyilvántartása – analitika – értékcsökkenés elszámolás könyvelése
 • készletek nyilvántartása,
 • üzemeltetésre átadott eszközök szerződései, nyilvántartásuk,
 • követelések – analitika és könyvelés ellenőrzése (vevők, egyéb követelések),
 • függő- átfutó- kiegyenlítő elszámolások nyilvántartása, könyvelése,
 • kötelezettségek analitika és könyvelés ellenőrzése (szállítók, egyéb kötelezettségek),
 • értékpapírok nyilvántartásának és könyvelésének ellenőrzése,
 • leltározás szabályszerűsége, teljeskörűsége.

4. Létszám-bér

 • a munkaerő ellátottságon belül a létszám alakulása, a fluktuáció és okai, a munkaidő kihasználtság,
 • a létszámtervezés megalapozottsága, a feladatok és munkaerő képzettség kapcsolata,
 • a munkaszervezési tevékenységen belül a munkaköri leírások, hatáskörök elosztása,
 • a foglalkoztatási formák,
 • a személyi juttatásokon belül a létszám és béralap összhangja, a besorolások, a bér beállási szintek, a költségtérítések,
 • a különféle írásos dokumentumok – munkaszerződések, megbízások, munkaköri leírások, jelenléti ívek, szabadság nyilvántartások – megléte és helyessége.

5. Szerződések és kötelezettségvállalások elkészítése és nyilvántartása

 • A kötelezettségvállalások szabályszerűsége, megfeleltetése a törvényi előírásoknak
 • A kötelezettségvállalások nyilvántartása, azok előirányzattal való összhangja
 • Az analitika adatainak egyeztetése a kötelezettségvállalás bizonylataival
 • A szóban vállalt kötelezettségvállalás állományának nyilvántartásba vétele

6.Egyéb

Házipénztár  ellenőrzése

 

 • a pénzkezelési szabályzatban foglaltakat betartsa
 • a készpénz kezelése, a házipénztár működése a jogszabályi előírásoknak és a helyi szabályozásnak való megfelelése
 • a kiadási és bevételi pénztárbizonylatok szabályossága, alaki – tartalmai szempontból való megfelelősége

 

PTKT Stratégiai terve 2011-2015