Közoktatás

A Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás különös figyelmet fordít a közoktatás-nevelésre. A térségben az elsők között, már a kilencvenes évek első felében megalakultak az intézményfenntartó, intézményirányító társulások. Az önkormányzatok tudják, hogy anyagi és egyéb nehézségeiket csak közösen tudják megoldani, lehetőségeiket együttes erővel tudják kiaknázni. Mára egyetlen önállóan fenntartott önkormányzati közoktatási intézmény sincs a kistérségben. Az együttműködés az intézmények összevonásával tovább folytatódott, majd a Társulás 2009-től két többcélú intézmény fenntartói jogát is átvette.

Pécsi Kistérségi Általános Művelődési Központ Pellérd székhellyel általános iskola, óvoda és művelődési ház működik, intézményvezető: Medgyesi Antal

Tagintézményei: Gyódi Általános Iskola és Óvoda valamint a Görcsönyi Általános Iskola és Óvoda.

 

Pécsi Kistérségi Óvoda és Általános Iskola Szalánta székhellyel működik általános iskola és óvoda, intézményvezető: Balogh Györgyné

Tagintézményei: Baksai Általános Iskola és Óvoda, Egerági Általános Iskola és Óvoda, Szavai Tagóvoda.

A Társulás célul tűzte ki, hogy a nevelés, oktatás színvonalát megőrizze, lehetőségeihez mérten emelje, támogassa azon kezdeményezéseket, melyek az intézményben folyó tartalmas munka és hasznos szabadidő értékét növelik.

 

2006 januárjától működik a Pécsi Kistérségi Közoktatási Szövetség, amelynek tagjai a kistérségben működő óvodák, általános iskolák és alapfokú művészetoktatási intézmények vezetői. Megalakulásuk célja a szakmai együttműködésen túl, hogy a kistérség közoktatást érintő döntéseiben érdekképviseletüket, véleményüket megfogalmazzák. Együttműködés indult az intézmények közötti szakmai munkaközösségek megalakításában, a külső szakértők által kidolgozásra került pedagógiai megújulási program megvalósításában.

A pedagógiai szakszolgálatokat három intézménnyel együttműködve látja el a Társulás. A nevelési tanácsadást és az iskolapszichológusi ellátást az Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Nevelési Tanácsadója, a korai fejlesztést, logopédiai ellátást, gyógytestnevelést, az ANK Egységes Pedagógiai Szakszolgálatával, a továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadást a Baranyai Pedagógia Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja szolgáltatja. A Társulás a szolgáltatás szervezésénél fontosnak tartja a gyermekek helyben vagy a lakóhelyükhöz lehető legközelebb történő ellátását.