A társulási tanács május 31-én ülést tart

Az ülésen a társulás költségvetési beszámolója, zárszámadása, több beszerzési eljárás lezárása és indítása is napirendre kerül. Az ülésen a polgármesterek vagy a testületek által meghatalmazott képviselő tud szavazati joggal részt venni.

20230531 PTAT TT Meghívó Aláírt

2022. évi pénzmaradvány megállapítás

PTAT és intézményei 2022. év teljesítések

PTAT elszámolás 2018-2021. évek

1. napirend költségvetési beszámoló előterjesztés

1. napirend határozat

1. napirend melléklet

2. napirend előterjesztés

2. napirend határozat

2. napirend melléklet1

2. napirend melléklet2

3. napirend törlésre kerül

4. napirend

Előterjesztés

Határozat

AF Szalánta műszaki ellenőr

AF Pécs műszaki ellenőr

3. napirend

3. napirend előterjesztés

3. napirend határozat

AF Pécs tervezés

AF Szalánta tervezés

5. napirend TOP beszerzés indítása  közbeszerző; előterjesztés

5. napirend határozat

5 napirend melléklet

6. napirend TOP_BO műszaki ellenőr eljárás lezárása és ismételt indítása előterjesztés

6. napirend határozat

6. napirend melléklet1

6 napirend AF műszaki ellenőr

7. napirend TOP_BO tervező lezárása előterjesztés

7. napirend határozat

7. napirend melléklet1

7. napirend melléklet2

8. napirend TOP_BGK műszaki ellenőr lezárása előterjesztés

8. napirend határozat

8. napirend melléklet1

8.napirend melléklet2

9. napirend TOP_BGK tervező lezárása előterjesztés

9. napirend határozat

9. napirend melléklet1

9. napirend melléklet2

10. napirend INSZI működési engedély módosítása előtrjesztés

10. napirend határozat

10. napirend melléklet1

10. napirend melléklet2

10. napirend melléklet3

10.napirend melléklet 4

11. napirend előterjesztés

11. napirend határozat

12. napirend INSZI jhs előterjesztés

12. napirend határozat

13. napirend ECSGYK beszámoló előterjesztés

13. napirend ECSGYK beszámoló határozat

13. napirend ECSGYK beszámoló melléklet

14. napirend INSZI beszámoló előterjesztés

14. napirend INSZI beszámoló határozat

14. napirend melléklet

15 napirend PKSZAK beszámoló előterjesztés

15. napirend határozat

15. napirend melléklet

16. napirend belső ellenőr beszámoló-előterjesztés

16. napirend határozat